Triggerpunktsbehandling

För terapeuter

Triggerpunkter kan orsaka många besvärliga symptom i rörelseapparaten. I muskler och även i leder. Besvären kan vara akuta eller kroniska. Nackspärr, ryggskott, utstrålningsproblem, smärta och domningskänslor är vanligt. En triggerpunktsbehandling kan enkelt integreras i dina övriga massageterapi behandlingar och hjälper dig till ett bättre behandlingsresultat. Triggerpunktsbehandling mot muskelvärk är en snabbt växande behandlingsform hos många olika terapeuter tack vare att den ger goda resultat snabbt.

Under kursen går vi igenom:

Vad är triggerpunkter? Hur uppstår triggerpunkter? Hur vet jag om det är en triggerpunkt jag hittat? Vilka metoder kan jag använda för behandling? Muskelanatomi, diagnostik, punktlokalisering och kontraindikationer står också på schemat.

Teori varvas med praktik och vi för diskussioner och resonemang kring indikationer och kontraindikationer för triggerpunktsbehandling. Du lär dig att hitta och behandla de vanligaste triggerpunkterna på kroppen. Vi diskuterar kring olika vanliga symtombilder och hur triggerpunktsbehandling kan hjälpa. Kursen är också givande för dig som intresserad av anatomi då vi ägnar mycket tid åt palpera (känna igenom) muskulaturen.

Kursledare

Ansvarig för kursen är Ingalill Björling. Ingalill är massageterapeut och akupunktör med många års erfarenhet av både undervisning och terapeutiskt arbete. Hon har dessutom vidareutbildat sig inom bland annat diagnostik och behandlingstekniker.

Kurslängd: 1 dag
Max antal deltagare: 12

Kursdatum: 

10 mars 2018

Mejla intresseanmälan till info@bjorlingsmassageakadmi.se   

Kursavgift: 1900 kr ex moms varav 500 kr i anmälningsavgift som sätts in på bankgiro 205-5937  för att försäkra sig om plats.

Diplom erhålles efter godkänd kurs!

Med reservation för ev. ändringar.

Triggerpunkts behandlings kurs