Triggerpunktsbehandling

För terapeuter

Triggerpunkterna kan orsaka många besvärliga symptom i rörelseapparaten, såväl i muskler som i leder. Besvären kan vara akuta eller kroniska. Nackspärr, ryggskott, utstrålningsproblem, smärta och och domningskänslor är vanligt. En triggerpunktsbehandling kan enkelt integreras i dina övriga massageterapi-behandlingar och hjälper dig till ett bättre behandlingsresultat. Triggerpunktsbehandling mot muskelvärk är en snabbt växande behandlingsform hos många olika terapeuter tack vare att den ger goda resultat snabbt.

Under kursen går vi igenom:

Vad är triggerpunkter? Hur uppstår triggerpunkter? Hur vet jag om det är en triggerpunkt jag hittat? Vilka metoder kan jag använda för behandling? Muskelanatomi,  diagnostik, punktlokaliering och kontraindikationer står också på schemat.

Teori varvas med praktik och vi för diskussioner och resonemang kring indikationer och kontraindikationer för triggerpunktsbehandling. Du lär dig att hitta och behandla de vanligaste triggerpunkterna på kroppen. Vi diskuterar kring olika vanliga symtombilder och hur triggerpunktsbehandling kan hjälpa. Kursen är också givande för dig som intresserad av anatomi då vi ägnar mycket tid åt palpera (känna igenom) muskulaturen.

Kursledare

Ansvarig för kursen är Ingalill Björling. Ingalill är massageterapeut och akupunktör med 15 års erfarenhet av både undervisning och terapeutiskt arbete. Hon har dessutom vidareutbildat sig inom bland annat diagnostik och behandlingstekniker.

Kurslängd: 1 dag  Max antal deltagare: 12

Kursdatum: efter överenskommelse med kursledaren.  Mejla intresseanmälan till ilb@mail.se

Kursavgift: 1600 kr varav 500 kr i anmälningsavgift som sätts in på bankgiro 205-5937

Diplom erhålles efter godkänd kurs!

 

Med reservation för ev. ändringar.