Koppningsmassage   


Spända muskler och rynkor som börjar kännas påträngande? Kanske besväras du av de där celluliterna som de flesta av oss får på köpet med stigande ålder. Precis som många andra har du kanske problem med sömnen? Välj en kombination av så kallad koppning och klassisk massage nästa gång du väljer en stimulerande och avslappnande behandling. Koppning är ett slags bindvävsmassage från Asien med tusenåriga anor.

Hur?

Massören använder en koppa som är gjord av genomskinlig silikon. Koppan pressas ihop och placeras på det område som ska behandlas. När man släpper trycket så uppstår ett slags vakuum och hudområdet sugs in i koppan.Via det undertryck som skapas pressas blodcirkulationen igång. Din kropp tror därmed att den är utsatt för något främmande och immunförsvaret aktiveras. En slags läkeprocess sätter in. 

Vad?

Blodcirkulationen sätts igång och produktionen av hormoner stimuleras. Immunförsvaret stärks. Kroppens slaggprodukter rensas ut genom beröring och uppmjukning av bindväven. Det är bindväven som håller samman våra muskler och bildar senor. Bindväven förser musklerna med blodkärl som tillför syre och näring samt transporterar bort alla slaggprodukter. Den har dessutom till uppgift att laga, det är du får efter efter ett sår som läkt, består av bindväv.

Varför?
Blodet rensas från toxiner och lymfdränaget stimuleras med positiv effekt på till exempel svullna ben samt på celluliter via reducerade fettreserver. Hormoner stimuleras och muskelspänningarna minskar vilket i sin tur har en värkstillande effekt. På köpet följer oftast en förbättrad sömn.