Företagsmassage

Alltfler företag har insett vikten av att erbjuda sina anställda friskvård där massage på arbetsplatsen ofta ingår som en del. Kanske inte så konstigt då det leder till en gladare och friskare personal som känner att arbetsgivaren bryr sig om hur de mår. Företagsmassage är i första hand till för att förebygga arbetsskador men på sikt kan den bidra till sänkta sjukskrivningskostnader.

Massage ökar syretillförseln till hjärnan, du blir piggare och orkar mer. Du slipper problem med koncentrationssvårigheter vilket ofta är en följd av spänningar i axlar och nacke.

Några av de företag som vänt sig till oss för företagsmassage är bland annat Åhléns, Axstore och Shell.

Skatteregler :

Sedan tio år behöver inte massage klassas som rehabilitering för att räknas som friskvård. Det betyder att arbetsgivare numera kan erbjuda samtliga sina anställda massage som en skattefri förmån.

har förutsättningarna för skattefri motion och annan friskvård förenklats.

Detta genom att vissa villkor för skattefriheten har slopats, dvs kravet på att massage måste klassas som rehabilitering för att bli skattefri har nu tagits bort. Detta innebär att arbetsgivaren kan erbjuda alla sina anställda massage som en skattefri förmån.